Skip to content

Ανέφικτη και επικίνδυνη η πρόταση Λιλλήκα για αέριο

November 26, 2012

Ο Γιώργος Λιλλήκας προτείνει όπως υιοθετηθεί ολοκληρωμένη στρατηγική αξιοποίησης των εσόδων μας από το Φυσικό Αέριο με άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη.  Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του:

«Αξιοποιώντας τις διεθνείς αγορές και τις σύγχρονες μεθόδους άντλησης κεφαλαίων, προτείνει την άμεση αξιοποίηση των δικαιωμάτων της ΚΔ από το οικόπεδο 12, χωρίς να χρειάζεται να αναμένουμε την εξόρυξη και υγροποίηση του, αλλά και χωρίς να χρειάζεται να προπωλήσουμε τα αποθέματά μας σε τιμή ευκαιρίας» δηλαδή, « η Κυβέρνηση μπορεί να αντλήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικά κεφάλαια από τις Διεθνείς Αγορές. Δηλαδή η δευτερογενής αγορά να αγοράσει κυπριακά ομόλογα τα οποία τρόπον τινά θα βελτιώσουν την ρευστότητα των Τραπεζών.

Πρόκειται για μία πρόταση που είναι ανέφικτη όπως και επικίνδυνη, και που κανένας λογικός άνθρωπος αλλά ούτε και εμπειρογνώμονας είναι δυνατό να πιστέψει.

Ανέφικτη

Ο τρόπος που γίνονται IPOs(δημόσια εγγραφή) στις διεθνείς αγορές, είναι μέσο επενδυτικών εταιριών (investment banks) οι οποίες με αμοιβή ένα ποσοστό του κεφαλαίου (μεταξύ 5-10% ) που θα εξασφαλίσουν, αναλαμβάνουν την πώληση των χρεογράφων σε θεσμικούς επενδυτές, ενώ εγγυούνται την αγορά τυχών αδιάθετων ομολόγων από τους ίδιους.

Αντιλαμβάνεστε ήδη ότι με βάση τα €25 δισεκατομμύρια που προτείνει ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε ο κ. Λιλλήκας, το κέρδος των εταιριών αυτών θα υπερέβαινε το €1 δισεκατομμύριο. Θα ήταν άξιο απορίας, με τέτοια προοπτική κέρδους , πως δεν υπάρχουν γραμμές από τραπεζίτες να κυνηγούν ένα κομμάτι αυτής της πίττας. Η εξήγηση φυσικά είναι απλή:

Η διάθεση ομολόγων ή μετοχών στις διεθνείς αγορές διέπεται από νόμους και κανονισμούς, και η πρόταση του κ Λιλλήκα δεν προσεγγίζει καν την νομιμότητα τους . Συγκεκριμένα το Security and Exchange Commission των ΗΠΑ (κεφαλαιαγορά) για να προστατεύσει το επενδυτικό κοινό έχει θεσμοθετήσει νόμους και κανονισμούς  που διέπουν την διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων σε επενδυτές. Οι λεγόμενοι Bluesky κανονισμοί ονομάστηκαν έτσι όπως εξηγά η investopedia  (http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_sky_law) για τον εξής λόγο : The name that is given to the law indicates the evil at which it is aimed, that is, to use the language of a cited case, “speculative schemes which have no more basis than so many feet of ‘blue sky'”; or, as stated by counsel in another case, “to stop the sale of stock in fly-by-night concerns, visionary oil wells, distant gold mines and other like fraudulent exploitations.”

Για τον λόγο αυτό οι ελάχιστες απαιτήσεις για να μπορεί να γίνει κάποιο IPO στον τομέα του φυσικού αερίου είναι οι εξής:

  1. Η εταιρία πρέπει να έχει αποδεδειγμένα κοιτάσματα (proven reserves).  Στην περίπτωση μας το οικόπεδο 12 δεν έχει ακόμα αποδεδειγμένα κοιτάσματα.
  2. Η εταιρία πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές επεξεργασίας και φύλαξης του φυσικού αερίου. Στην περίπτωση μας τέτοιες υποδομές προσδοκούμε να αποκτήσουμε.
  3. Η εταιρία πρέπει να διαθέτει ένα ελάχιστο πελατολόγιο. 

Για τον λόγο αυτό η ιδέα ότι έχουμε την δυνατότητα να προσφύγουμε στις διεθνείς αγορές εκφεύγει οποιασδήποτε σοβαρότητας και για τον ίδιο ακριβώς λόγο ούτε επενδυτικές εταιρίες έχουν ενδιαφερθεί να διαθέσουν τα ομόλογα αυτά , ούτε κανένας σοβαρός επενδυτής για να τα αγοράσει.  Ακόμα όμως και όταν πληρούμε αυτές τις προϋποθέσεις, τα ποσά που δύναται να μαζέψουμε, βάση προηγούμενων χρηματοδοτήσεων στον ίδιο τομέα, δεν θα υπερβαίνουν το €1 δισεκατομμύριο ευρώ αφού ακόμα και οι ξένες αγορές δεν διαθέτουν ανεξάντλητα κεφάλαια. Εκτός εάν ο κ Λιλλήκας πιστεύει ότι η Κυπριακή Εταιρία φυσικού αερίου θα έχει το ίδιο εκτόπισμα με την VISA, την General Motors και την KRAFT foods που πέτυχαν να μαζέψουν χρήματα (μικρότερου μεγέθους) από αυτά που ο ίδιος ελπίζει.

Επικίνδυνη

Όπως ανέφερε ο νομπελίστας μας κ. Πισσαρίδης σε πρόσφατο άρθρο του, ότι ακόμα και εάν αυτό ήταν εφικτό, «τα ομόλογα και οι μετοχές θα έχουν πολύ χαμηλή αξία σε σχέση με την αξία του ίδιου του πλούτου. Θα έχουν μία έκπτωση στην βάση της αβεβαιότητας που υπάρχει. Οι ξένοι δεν ξέρουν ακόμη εάν θα μπορέσουμε να ανορύξουμε…»

Ακόμα και εάν δεν δεχτούμε την ανάλυση του νομπελίστα μας ότι το επιτόκιο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την έκπτωση των κοιτασμάτων(discount cash flow to present value) πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλό, θα πρέπει να κινηθούμε με βάση τους κανονισμούς του Security and Exchange  Commission οι οποίοι διέπουν τον τρόπο που υπολογίζονται τα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου, και το επιτόκιο έκπτωσης (10%) που η ίδια αρχή επιβάλλει στους αναλυτές να λαμβάνουν υπόψη.

Δηλαδή αν το οικόπεδο 12 έχει κοιτάσματα αξίας €250 δισεκατομμυρίων, και στα επόμενα 30 χρόνια θα αποφέρει ετησίως στην Κυπριακή Κυβέρνηση €500 εκατομμύρια, τότε ο υπολογισμός της σημερινής τους αξίας (present value) με βάση το χαμηλό επιτόκιο του 10%(discount rate) που επιβάλλει το SEC, η αξία του οικοπέδου 12 ανέρχεται στα €18 δισεκατομμύρια!  Απεύχομαι πραγματικά να υπάρχει Κύπριος πολίτης ή υποψήφιος Πρόεδρος που να θεωρεί καλή κίνηση να πωλήσουμε τον Εθνικό μας πλούτο σε τόσο εξευτελιστική τιμή.

Όπως διαφαίνεται από την σύντομη ανάλυση μου, η πρόταση του κ Λιλλήκα είναι ανέφικτη και επικίνδυνη. Ο κ. Λιλλήκας το πιο πιθανό είναι ότι το γνωρίζει αλλά έχει επιλέξει τον εύκολο τρόπο του Λαϊκισμού για να υπεκφεύγει να τοποθετείται στα οικονομικά προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζει η Κύπρος, και που δυστυχώς εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν.

 

Χρίστος Σάββα

Επιτροπή οικονομικών μελετών ΔΗΚΟ

 

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: